I. CENA ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

1.1 Ceny w Sklepie internetowym są podawane w cenie Netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy ustalonej przez Klienta w kontakcie bezpośrednim ze Sprzedawcą. W przypadku zakupu kabli lub przewodów może być doliczony koszt usługi cięcia, w wysokości określonej w Ofercie.

1.2 Cena prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Towaru lub Treści cyfrowej do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny przedstawionej w Ofercie na Towar lub Treści cyfrowe. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość Towarów lub Treści cyfrowych, wartość zamówienia, sposób płatności, aktualne promocje, dostępność Towarów na rynku EU. Stali Klienci mogą mieć ponadto możliwość zawierania Umów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

1.3 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny:

1.3.1 Przedpłata na konto – przelewem na konto bankowe wskazane na etapie potwierdzenia zamówienia przesłanym Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.4 Klient uiszcza cenę:

1.4.1 przed wysłaniem Towaru lub Treści cyfrowej – z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt 1.3.1 OWS,

1.4.3 w przypadku przyznania Klientowi Kredytu kupieckiego – po dostawie Towaru lub Treści cyfrowej:
a) przelewem bankowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

1.5 W przypadku płatności w odroczonym terminie w ramach przyznanego Kredytu kupieckiego, termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury.